REKLAMY

Santamusic.cz - Internetové taneční rádio

UG PRAVIDLA

1. část - Pravidla Counter-Strike
2. část - Nastavení serveru a výpadky
3. část - Mapy
4. část - Zákazy
5. část - Přítomnost admina na serveru
6. část - Tresty za porušení pravidel

Obecná ustanovení United-Games.cz

 

12.11.2007 - Změna pravidel

 

1. část - Pravidla Counter-Strike

Hraje se 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů, ve kterém může daný tým nastoupit (může být zahájen zápas) je 4. Pokud tým nenastoupí k zápasu v časovém limitu 15 minut v minimálním počtu (4 hráči), bude mu udělen trest. Jakmile k zápasu nastoupíte, musíte jej dohrát v minimálním počtu 3 hráčů a to za jakýchkoliv okolností (cheating, výpadek hráče a pod.). Začátek zápasu je nejdéle po 15-ti minutách po čase uvedené ve výzvě. Pokud zápas nedohrajete, bude daná mapa, popř. i druhá, kontumována ve prospěch soupeře.

Pokud dojde k technickým problémům jednoho nebo více hráčů, (takže i v případě, že na serveru nejsou min. 3 hráči potřební pro hru), team má možnost, vzít si v zápase jednu pauze v délce 5ti minut a sehnat náhradníka z klanu. Pokud během pětiminutové pauzy nenastoupí zpět v minimálním počtu 3 hráčů, není možné pokračovat a bude se postupovat, jako by tým hru nedokončil.

Povinnosti hráčů a omezení:

Každý hráč je povinen mít při ligovém zápase shodné STEAM_ID, se kterým je registrován na tomto webu.
V opačném případě se jedná o hosta a zápas je kontumován. STEAM_ID si kontrolují klany, nikoliv admin.

Za hosta je považován i blokovaný hráč. Pokud nastoupí na zápas i po předešlé dohodě klanů a po odehrání soupeř stejně zadá protest, je to kontumace. Admina vůbec žádná dohoda, kterou nyní jeden z klanů popíra, nezajímá.

Pokud se jedná o "překlep" ve STEAM_ID (špatné jedno číslo) nebo uživatel čeká na vyřízení Kontaktního formuláře a STEAM_ID mu tedy nesouhlasí, nesmí se ligového zápasu účastnit. Admin nebude brát ohled na důvody, proč žádost ještě nebyla vyřízena. Nesedící steam id znamená jednoznačně kontumaci, ať jsou okolnosti jakékoliv, není zde žádný prostor pro jiné rozhodnutí.

Každý hráč musí mít povinně nastaveno 32 bitů. Postup kontroly je následující:

 • Hráči se připojí na server, před nožovým kolem nakoupí každý smoke
 • Na vhodném místě na mapě utvoří 2 skupiny (min. 2 hráči v jedné) a hodí mezi ně 2 smoky (ani méně, ani více). Smoke hází CL klanů.
 • Každý hráč pořídí 1 screenshot s pohledem směrem k druhé skupině. Na screenu musí být vidět tabulka se scóre, čas (příkaz thetime do "say") a výpis net_graph 3.
 • V momentě, kdy všichni hráči mají tento screen (doporučuji ověřit), může začít hra nožovým kolem.
 • Pokud jakýkoliv hráč během hry opustí server nebo přijde nový hráč (náhradník apod.), musí ve vhodném okamžiku, za pomocí spoluhráčů nebo i protihráčů, pořídit zmiňovaný screenshot. (např. po změně stran nebo na konci zápasu)
 • Po zápase můžete požádat o screeny max. dvou hráčů soupeřova klanu. Při prokazatelném porušení (demo, hltv) nastavení bitové hloubky u více hráčů má admin právo, vyžádat si screeny všech hráčů.
 • Screeny jsou hráči povinni uploadnout do 24 hodin od podání protestu k zápasu. Oba klany s ním musí být seznámeni (potvrzeni komentářem).
 • Screeny musíte dodat v neupraveném tvaru, tedy ve formátu .bmp.

Příklady pozic pro focení screenshotů ze smoke:

inferno-smoke01a.jpg mill-smoke01a.jpg dust2-smoke01a.jpg train-smoke01a.jpg train-smoke01a.jpg

Begrip jump neboli opakované používání příkazu +duck (nabindovaný na klávese či kolečku myši) v malých intervalech za sebou je zakázáno. Důvodem je rozhození hitboxů a rychlý pohyb po mapě bez zanechání zvukové stopy. Obyčejný duckjump (např. povyskočení nad bednu) je povolen. Trest za tento prohřešek je kontumace zápasu.

Hráč, který vstoupí do klanu, je blokován (nesmí hrát) pouze v případě, pokud již byl hráčem nějakého klanu v uplynulých 10 dnech. Pak je délka blokace 3 dny.

Jestliže blokovaný hráč přesto nastoupí, bude brán jako host v zápase. Pravidlo blokuje neustálé přepojování hráčů z klanu do klanu, před zápasem a po něm.

Klan může mít maximálně 8 hráčů. Během jednoho kola je zakázáno vyměnit více jak 3 hráče v sestavě (tzn. do klanu mohou vstoupit max. 3 hráči).

 • 1. Kolo - 19.9.2007 - 14.10.2007, zápasy se musí odehrát do 12.10. (včetně)
 • 2. Kolo - 15.10.2007 - 04.11.2007, zápasy se musí odehrát do 02.11. (včetně)
 • 3. Kolo - 05.11.2007 - 25.11.2007, zápasy se musí odehrát do 23.11. (včetně)
 • 4. Kolo - 26.11.2007 - 16.12.2007, zápasy se musí odehrát do 14.12. (včetně)

Pokud do klanu vstoupí 4 a více hráčů během jednoho kola, je to bráno jako výměna klanu a tým sestupuje o ligu níž nebo z ní vypadává úplně. Prosíme všechny klany, aby si sestavy soupeřových klanů hlídali a případné porušení pravidel nahlásili adminovi.
Jako kolo je považováno i playoff.

Postup a sestup v lize

Podle předem určené klíče (k dispozici ZDE). V případě rovnosti bodů klanů v jedné skupině rozhoduje vzájemný zápas, po něm rozdíl mezi kladným a záporným skóre. V dalších případech bude situaci řešit admin.

Rozpad klanu, kontumace

Pokud má klan v jednom kole více jak 2 kontumace (3-5), sestupuje automaticky o ligu níž nebo ven. Všechny odehrané i plánované zápasy se kontumují.
V případě nižšího počtu kontumací (0-2) jsou všechny zápasy platné, i když klan ligu opouští.

Klan, který se rozpadne a nedohraje dané kolo, nemá nárok na přidělení RANK bodů. Pokud mu jsou z nějakého důvodu všechny zápasy kontumovány, ale v dalším kole hraje, body dostane, v opačném případě mu jsou smazány body ze všech neodehraných kol (zabráníme tak záměrnému setrvání v lize, i když už klan nehraje).

Herní systém zápasu:

Základní (úplný) zápas je hrán systémem mr15 (maximálně 2x15 kol) na jednu mapu. Po dovršení 16ti vyhraných kol jednoho z týmů, se mapa dále nedohrává. Např. tým A nastoupí v mapě de_dust2 za CT, tým B za T. Tým B vyhraje 15:0 za T. Přehodí se strany a tým A nyní hraje za T. Týmu B stačí k vyhrání mapy vyhrát jedno kolo za CT, aby měl 16 vyhraných kol. Pokud vyhraje první kolo za CT, stává se vítězem mapy (16:0 pro tým B). Pokud mapa skončí výsledkem 15:15, dál se nepokračuje, tento výsledek je platný a oběma týmům se připočítá remíza.

Systém žolíků a odklad zápasu:

Cílem hráčů by mělo být zápasy odehrát, nikoliv kontumovat. Snažit se dosáhnout dohody, pokud někomu termín nevyhovuje. Ke komunikaci používejte komentář k zápasu, pro admina je směrodatný.

Rozpis zápasů bude pevně stanovený. Pokud klan v daný termín nemůže k zápasu nastoupit, může si vzít žolíka. Ten lze použít nejpozději 1 minutu před zahájením zápasu a slouží k neočekávaným událostem v klanu. Každý klan má max. 1 žolík v daném kole (ze 7 zápasů).

Pokud se klany dohodnou předem na jiném čase, či termínu zápasu (zápasy se mohou předehrávat), dají to na vědomí adminovi soutěže nejpozději 2 hodiny před zápasem. Ten upraví čas rozpisu. Této dohody lze dosáhnout i bez pomocí žolíku, musí ji ale potvrdit oba klany. Zápasům, odloženým žolíkem, bude přidělen náhradní termín adminem, pokud nedojde k jiné dohodě mezi klany.

*ADMIN může klanu udělit výjimku a stanovit náhradní termín v případech jako je účast klanu na mezinárodních akcí (Invex, WCG atd.)

Zápas je řízen dohodnutou řídící osobou (jeden z hrajících členů v daném zápase, příp. admin soutěže). Řídící osoba musí dodržet stanovená následující pravidla a postupy.

Řídící osoba:

Řídící osoba je hráč jednoho z týmů, který ovládá server, popř. admin dané soutěže.

Povinnosti:

a) před zahájením zápasu:

 • ujistit se, které osoby jsou mluvčími za daný tým
 • přesvědčit se, zda je tým v minimálním počtu 4 hráčů
 • zkontrolovat nastavení serveru + startovní mapu

b) před začátkem každé strany:

 • přesvědčit se, zda jsou oba týmy připraveny na hru
 • oznámit plánované zahájení pomocí say 3x restart & LIVE
 • právě 3x restartnout hru

c) po skončení každé strany:

 • pořídit screenshot s viditelným skóre (tento screenshot se dělá po každé odehrané straně, měli by být tedy 2 screenshoty, které jsou nutné k potvrzení zápasu. Pokud dojde k rozličným názorům ohledně bodového zisku mezi oběma týmy, screenshoty budou rozhodující důkaz)

d) po skončení zápasu:

 • do 24 hodin od odehrání zápasu vložit výsledek
 • po vložení výsledku je povinností obou klanů dodat screeny (screeny musí obsahovat celé okno hry) k zápasu do 48 hodin od vložení výsledku. Dále vložený výsledek zápasu zkontrolovat a upozornit protestem na případné nesrovnalosti (chybně vložené skóre, porušení pravidel a jiné).

Řídící osoba má v zápase právo:

 • pauzovat hru v případě technických problémů jednoho z týmů
 • Každý klan má nárok na jednu, maximálně pětiminutovou pauzu, za zápas. T. Nikoliv tedy např. 2x2 minuty nebo např. 5x1 minuta apod.. Pokud je pauza řádně ohlášená a použitá, je zakázáno ji přerušovat nebo zrušit bez svolení týmu, který si pauzu vzal! Pokud tým vyčerpá pauzu, i když v celkové délce nevyužil celý čas (5 minut), nemá na další pauzu nárok! Předtím, než se pauza zruší, je povinen se hráč, ovládající server, přesvědčit, zda-li jsou oba týmy připraveni pokračovat ve hře. Pauzy lze využít pouze ve freezetime.
 • rozhodovat o méně závažných problémech při CW. S vážnějšími záležitostmi (pád serveru v půlce strany apod.) je nutno se obrátit na admina dané soutěže. (V případě, že řídící osobou je admin dané soutěže, tato omezení neplatí)

HLTV a jiná dema:

HLTV:

HLTV je povinné. Na server united-games je standardně. V případě jakékoliv výjimky a odehrání zápasu na náhradním serveru je povinností klanů HLTV napojit.

Minimální zpoždění je 90 sekund. Může být však samozřejmě více. Pokud využijete možnost připojit si HLTV, musíte ho nahrát a uchovat ho po dobu 72 hodin od vložení výsledku zápasu. Na vyžádání admina nebo cheathuntera, je povinností klanu demo uploadovat.

IN-EYE DEMO:

Mluvčí klanu může požádat jakéhokoliv hrajícího hráče ze soupeřova týmu, maximálně tři za mapu, aby si nahrál takzvané IN-EYE DEMO. Hráči mohou být požádáni pouze ve freezetime nebo při rozehře (před začátkem zápasu). Screenshoty musí být z každé mapy, kde byl soupeř požádán. Požádání o in-eye demo platí pouze pro danou mapu! Na screenshotu musí být uvedena tabulka se skóre, s daným požádáním. Za nedodání nebo odmítnutí nahrávání in-eye dema bude klan potestán.

Příkaz pro nahrání dema je: record nazev_dema

Příkaz pro ukončení nahrávání je: stop

Pro stížnost na soupeře musíte mít důkaz. Dělejte screenshoty, když se vám něco nezdá nebo když někdo poruší pravidla. Ze screenshotů musí být ale jasně patrno, kde se viník provinil.

Pokud máte HLTV a myslíte si, že soupeř použil cheaty, projeďte si to demo nejdříve sami. Zjistíte, že spousta věcí, které považujete za cheat vůbec cheat nejsou (zvuky dupnutí, přebití, „čouhající" hlaveň, prostřelování standardních kemp pozic např. v mapě de_nuke). Pokud demo shlédnete a i pak se vám něco nebude zdát, odešlete demo k zápasu a podejte protest.

 

2. část - Nastavení serveru a výpadky

Nastavení serveru: ZDE

Nastavení AMX - definice omezených proměnných: ZDE

Servery:

Zápasy se musí hrát na serverech united-games (nebo na jiném s dovolením admina). Ty jsou vybaveny HLTV se 100 sloty pro diváky a demo se nahrává. K ovládání serveru slouží united-games plugin, jeho příkazy jsou následující:

Příkazy do konzole:

 • ughelp - vypíše kompletní přehled příkazů
 • ugkick - vypíše ID hráčů pro kick
 • ugkick#číslo - kikcne hráče podle ID
 • ugkick jméno - kickne hráče podle jména

Příkazy jako "say":

 • ugrr - restart kola
 • ugrm - restart zápasu
 • ugwarmup - nahraje se config pro rozehru
 • ugmatch - nahraje se config pro CW
 • ugdust2 - změní mapu na de_dust2
 • uginferno - změní mapu na de_inferno
 • ugnuke - změní mapu na de_nuke
 • ugtrain - změní mapu na de_train
 • ugcplmill - změní mapu na de_cpl_mill
 • ugtuscan - změní mapu na de_tuscan

Dema jsou k dispozici na ftp://81.0.237.40, ftp://81.0.237.39 .

Výpadky serveru:

Pokud dojde k výpadku serveru, odehraje se zbytek zápasu na náhradním serveru nebo na serveru dle dohody zúčastněných stran. Pokud dojde k pádu do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat, odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou - na finanční nesrovnalosti (pokračování na novém serveru začíná restartem s defaultními penězi) se nebude brát zřetel. Při výpadku hráče, musí řídící osoba na požádání pauzovat hru, dle pravidel o pauzování serveru.

 

3. část - Mapy

Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit. O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje nožové kolo. Vítěz si stranu vybírá.

Ligové mapy jsou následující:

 • de_dust2
 • de_inferno
 • de_nuke
 • de_train
 • de_cpl_mill
 • de_tuscan

 

4. část - Zákazy

1. Je zakázáno použití jakéhokoli externího software nebo scriptu, ovlivňujícího vlastnosti hry Counter-Strike nebo zvýhodňujícího hráče oproti soupeřům (vztahuje se i na odstranění reklam ze serveru.

2. Je zakázáno mít vlastní modely/skiny hráčů, zbraní nebo jiné crosshairy. Také je zakázáno používat jiné, než standardní textury map.

Povolené modely/skiny hráčů jsou:

 • Originální modely hráčů z CS 1.6
 • No Animation Models
 • HighFPS Models v1.03 ("Ballhead")
 • Condition Zero

Naleznete je v sekci Downloads - Modely

Je zakázáno použití jakýchkoliv modelů, které zvýhodňují hráče oproti soupeři.

3. Je zakázáno nahrazení různých modelů hráčů jedním modelem pro všechny - i příkazem do konzole.

4. Je zakázáno používání a nákup shieldu - štítu. Při nechtěné koupi shieldu je hráč povinen shield neprodleně odhodit co nejblíže ke zdi, k rohu. Na finanční újmu není brán zřetel.

5. Je zakázáno využití flashbugů a ostatních bugů hry (tichá bomba, házení flashů na místa, kde oslepí i protivníky, kteří oslepeni být neměli - zejména na mapě de_nuke). Pokud máte pocit, že soupeř použil bugu, dohrajte celý zápas (obě mapy) do konce. Na základě screenshotů, dema bude rozhodnuto (viz tresty).

6. Je zakázáno položit bombu tak, že není vidět nebo slyšet, nebo ji nelze defusnout když je 1 CT poslední ve hře.

7. Je zakázáno použivat software mod v nastavení counter-strike (jediný povolený je OpenGL).

8. Je zakázáno urážet soupeře či se chovat jakkoliv nevhodně.

Zakázané pozice

de_inferno

inferno01a.jpg inferno02a.jpg

inferno03a.jpg

2.obrázek - zakázané sledování pod bednami
3.obrázek - zakázáno vysazování hráče na balkon tímto způsobem

 

de_dust2

dust02a.jpgdust01a.jpg

 

dust03a.jpg dust04a.jpg

2. obrázek - pozice je povolená. Hráč, který se nachází na této pozici, nesmí poskočit a podívat se na "dlouhou". Pokud tak učiní, je zápas zkontumován. Důkaz: HLTV
3.obrázek - zakázáno "boostování", hráči na bedně nesmí stát na sobě

de_nuke

nuke01a.jpg nuke02a.jpg

nuke03a.jpg nuke04a.jpg

nuke05a.jpg

2.obrázek - zakáz zneužítí flashbugu (hození pod bednu)
3.-4.-5. obrázek - zákaz vysazování hráče skrz stěnu

de_train

train01a.jpg

1.obrázek - zakáz dívání se pod stěnou

de_cpl_mill

mill01a.jpg

1.obrázek - zákaz vysazování se skrze stěnu pod plantem A

 

5. část - Přítomnost admina na serveru

Kdokoliv z adminů má přístup na jakýkoliv server, pokud tam právě neprobíhá CW, na které nebyl pozván.
Admin na serveru může vykonávat i dozorčí činnost, to je, pokud bude klanem nebo klany požádán, aby dělal dozor nebo ovládal server, může být admin na serveru přítomen a to pouze jako spectator a nesmí do hry jakkoliv zasahovat, pokud nejsou porušována pravidla či neovládá server.
Pokud si nejste jisti, že daný hráč s nickem admina je opravdu admin, napište danému adminovi na ICQ. Admin je povinen potvrdit svou totožnost! Pokud okamžitě nebo maximálně do jedné minuty nepotvrdí, můžete daný nick kicknout.
Není povoleno, aby během zápasu byl na server připojen jakýkoliv další člověk. Na serveru může být připojen kromě hrajících hráčů a HLTV pouze admin nebo cheathunter ligy.

 

6. část - Tresty za porušení pravidel

V případě porušování pravidel klanem nebo hráčem, mu admin může udělit napomenutí, popřípadě vyřadit klan z ligy.

Srážka ze skore zápasu:

Odečtení 3 kol
Při restartování po LIVE nebo použití flashbugu (při druhém následuje kontumace). Admin posoudí z dema, zda byl flashbug použit.

Za použití "developer 1" - odečtení 3 kol
Developer umožňuje zvýšení FPS, vypisuje na screen řádky z konzole (i třeba t_say soupeře). Dále umožňuje lepší recoil, zpomaluje pohyb a přepíná config.cfg do režimu pro zápis. Developer může být součástí některých lokalizací hry. Při opakovném prohřešku následuje BAN hráči.
Důkaz: screenshoty

Blokace hráče (na následující zápas):

Za použití nepovolených příkazů + kontumace
Mezi nepovolené příkazy patří: configy, které umožňují lépe vidět ve hře (nosky.cfg, noshadow.cfg), dále příkaz "gl_monolight 1"

Za zakázané modely
Pokud bude zjištěno, že někdo z hráčů má zakázané modely postav, hráčů, textur atd., klanu se udělí tento trest. Povolené modely naleznete v sekci Download. Admin může posoudit do jaké míry mohou modely zvýhodnit protivníka a případně přistoupit i ke kontumaci zápasu.
Důkaz
: screenshoty

V případě nedodání nebo odmítnutí nahrávání in-eye dema + srážka 3 bodů ze scóre
Jako důkaz je potřebné uploadovat screenshot(y), ve kterém je jasně vidět, že byl soupeř požádán o nahrávání in-eye dema. Vyžádané demo musí hráči uploadovat nebo poskytnout ke stažení do 48 hodin od vložení výsledku zápasu.
Pokud tak neučinní jeden hráč, je upraveno scóre o 3 body ve prospěch soupeře a hráč blokován na další zápas. Pokud nedodají demo dva hráči, je zápas kontumován. Při opakovaných prohřešcích hráče či klanu je vyloučen ze soutěže.
Důkaz
: screenshoty ze zápasu

Kontumace zápasu:

Za hosta(y) v ligovém zápase
Jako host se bere každý hráč, který není v daném klanu nebo nemá své STEAM_ID.
Důkaz: screenshot, log serveru

Chybějící smoke screen
Pokud nějaký hráč nedodá smoke screen, je zápas zkontumován.

Za nedostavení se k zápasu ve stanovené lhůtě
Pokud klan nepoužije žolíka ani nedá žádným způsobem soupeři na vědomí, že se k zápasu nedostaví, následuje kontumace.
Důkaz: screenshoty ze zápasu

Kontumace zápasu + BAN hráče + sestup klanu o ligu níž.
Cheatující hráč dostává automaticky BAN. Trest za cheating je jednorázový v daném zápase. Pokud bude objeven cheating u více hráčů, trest se nezvyšuje. Pokud bude objeven cheating zpětně v jiných zápasech u toho samého hráče, nebude se klanu trest zvyšovat, pouze se kontumují dané zápasy. Celý klan je potrestán sestupem o ligu níž.

Obecná ustanovení United-Games.cz

United-Games.cz si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita.

Pokud někdo z Pravidly nesouhlasí (jsou SUX pod.), nedoporučujeme se registrovat do soutěží, které se jimi řídí.

Všechny soutěže se mohou hrát pouze s originální verzí hry. Za legálnost softwaru, který užívají hráči, nenese united-games.cz žádnou odpovědnost.

__________________

Druhý Rezzzpect turnaj se uskuteční o víkendu 17.-18.11. Hrát budeme o RANK body, které vám mohou zajistit účast v play off, ale také o server na měsíc zdarma od společnosti www.rezzzpect.com. Účastnit se mohou pouze klany registrované v členské základně Amateur series. Pokud se chcete přihlásit, čtěte dále...

Turnaj se řídí pravidly Rezzzpect ligy s výjimkou těch, které nelze uplatnit.

Účastnit turnaje se mohou pouze klany z Amateur series, které jsou registrovány na našem webu v Členské základně a mají minimálně 5 hráčů (mohou být blokovaní).

Registrace: Soukromá zpráva - Semito, konec registrací pátek 16.11.

Předmětu zprávy - "Rezzzpect turnaj"

Účastnit turnaje se mohou pouze hráči, registrovaní v klanu do čtvrtka. Pokud bude u jejich vstupu datum pozdější, jsou považování za hosta. Nick ve hře se musí přesně shodovat s nickem uvedeným na soupisce klanu, v opačném případě je zápas kontumován.

Admin ma právo namátkově překotrolovat steam ID hráčů nebo jejich IP v zápase a porovnat informace s dostupnými na webu united-games.cz. Žádosti hráčů nebudou akceptovány, kotroly budou náhodné bez předchozího upozornění. Pokud bude zjištěno, že daný hráč není na soupisce klanu, bude považován za hosta.

Termín turnaje: 17.11. základní skupiny, 18.11. play off, začátek oba dny ve 13:00

Admini turnaje: Semito

Maximální počet klanů: 32

Mapy: de_dust2, de_inferno, de_nuke, de_train, de_cpl_mill

Herní systém: Hraje se jedna mapa, systémem MR15. O straně rozhoduje nožové kolo.

 

 

Hokej unas z NHL a O2 extraligy AKTUALNE !!